شركت در خرداد ماه 1328 با نام ت.ث.ث و با مسئوليت محدود تاسيس و تحت شماره 3010 در اداره ثبت شركت هاي تهران توسط سهامداران اوليه شركت :آقايان هوسپ هوسپيان، رازميك هوسپيان ، عبدالحسين مميززاده و اديب هوسپيان به ثبت رسيد.
موضوع فعاليت آن در تاريخ تأسيس، باربري و هر نوع عمليات بازرگاني مجاز ذكر گرديد. در ادامه فعاليت طي جلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1349/08/12 به نام شركت سهامي تجارتي تغيير نام يافت و موضوع فعاليت آن انجام امور صادرات،واردات هرگونه كالاي بازرگاني و انواع ماشين آلات ،ادوات صنعتي،كشاورزي،آبياري ، راهسازي ،تأسيس و مشاركت در كارخانجات توليدي ماشين آلات كشاورزي و صنعتي و ادوات كشاورزي و بطور كل معاملات مجاز بازرگاني تعيين گرديد.

شركت تجاري ت.ث.ث بعد از انقلاب به موجب مفاد لايحه تعيين مديران موقت، جزء شركتهاي تحت پوشش سازمان صنايع ملي اعلام و از تاريخ 1358/11/14 مشمول نظارت هيأت پنج نفري موضوع ماده 2 لايحة متمم قانون حفاظت و توسعه صنايع سنگين قرار گرفت. براساس مصوبة 20718مورخ 1365/03/06 هيأت وزيران به مالكيت سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در آمد و سپس در تاريخ 1372/12/23 با انتقال كلي سهام مزبور به شركت تراكتورسازي ايران به عنوان شركت بازرگاني تراكتورسازي فعاليت خود را در گروه صنايع تراكتورسازي ادامه داد . متعاقباً، طي نامة شمارة 33893/83مورخه1383/07/21 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران شركت تراكتورسازي ايران كه بيش از50 درصد سهام آن متعلق به سازمان مذكور بود وارد بورس اوراق بهادار تهران گرديد وبه عنوان يك شركت خصوصي مطرح و اين شركت نيز به تبع آن به عنوان يك شركت خصوصي تلقي گرديد .بر اساس مصوبات هيأت مديره شركت تراكتورسازي ايران از 1386/01/01 مركز اصلي شركت به شهرستان تبريز جاده سردرود مجتمع تراكتورسازي ايران انتقال يافت و با تغيير نام شركت به شركت بازرگاني و خدمات پس از فروش تراكتورسازي (تسكو) فعاليت خود را با شمارة ثبت 23030 ادامه داد .متعاقباً بر اساس آگهي روزنامه رسمي مورخه1389/04/11 و طي مجوز شماره 113600/م/32 نام و آرم تجاري شرکت از «تسكو» به «ت.ث.ث» تغيير يافته است.

my husband cheated now what link dream my husband cheated
women cheat on their husbands why women cheat on their husbands why women cheat in relationships
cordarone notice searchengineoptimization-seo.net cordarone thyroide