شعار سازماني (MOTTO)
همگام با زمان، همراه با كشاورز
 
ماموريت (MISSION)
ارائه خدمات پس از فروش انواع تراكتورهاي توليدي شركت تراكتورسازي ايران، تهيه و
توزيع قطعات يدكي، انواع ماشين آلات وادوات كشاورزي بروز با بهره گيري از نيروهاي
انساني كارآمد در راستاي پاسخگويي به نياز كشاورزان
 
آرمان (VISION)
رهبري بازار قطعات يدكي، ماشين آلات و ادوات كشاورزي در ايران و همراهي شركت
تراكتورسازي ايران در بازارهاي هدف
 
ارزشهاي سازماني (COREVALUE)
ارج نهادن به نوآوري و خلاقيت
صيانت از نيروي انساني
مشتري مداري
why would my husband cheat developersalley.com i just cheated on my husband
women cheat on their husbands why women cheat on their husbands why women cheat in relationships
dating for married mdfoosball.com women will cheat
free coupon for cialis click discount prescription drug cards