واحد خدمات پس از فروش

      ما اعتقاد داريم كه مشتري بالاترين مقام سازمان و شريك واقعي ما در كسب و كار است و بدون رضايت دائم او هيچ توفيقي بدست نخواهد آمد مديريت شركت بازرگاني و خدمات پس از فروش تراكتورسازي اگرچه به دفعات سلامت و دوام ماشين آلات و ادوات کشاورزي عرضه شده را توسط کارشناسان و متوليان مربوطه كنترل کيفي مينمايد. اما به خاطر پاسخگوئي به حسن انتخاب و اعتماد پايدار في مابين با مشتريان گرامي، تضمين هايي را برقرار و واحد خدمات پس از فروش(گارنتي) را متولي اين امر خطير نموده است .

      شرکت بازرگاني و خدمات پس از فروش تراكتورسازي (T.C.C. ) ضمن رعايت کليه اصول کيفي در تهيه محصولات خود از آنجا که جلب رضايت مشتريان را در راس مهمترين اهداف خود قرار داده است. براي رفع اشکالات احتمالي، محصولات خود را مطابق شرايط به مدت دوازده ماه گارانتي مي نمايد . موضوع و نحوه خدمات، اعم از خدمات قبل و در حين فروش و همچنين بعد از فروش تراكتور سازي توسط امور گارانتي به مشتريان بسيار حائز اهميت و در خور توجه بوده كه مسئوليت اصلي اين امور را تشكيل مي دهد. با وجود اينكه عرضه خدمات قبل و در حين فروش يكي از اركان حركتهاي بازاريابي و فروش مي باشد .

      عرضه خدمات بعد از فروش بهتر، اصلي ترين برنامه و حفظ بازارهاي بدست آمده با طيف اثر وسيع وبلند مدت خواهد بود لذا دستاورد امور گارانتي، ارايه خدمات پس از فروش مورد نظر مشتريان مي باشد و اين امور به بعد ارتباطي مشتريان اهميت ويژه اي قائل است. چراكه فروش تراكتور و ادوات يكبار اتفاق افتاده و تمام مي شود ولي خدمات مطلوب بعد از فروش براي سالهاي متمادي خريدار را به شركت پيوند مي دهد .

      در كنار رونق اقتصادي، مراجعه و حضور كشاورزان و مالکين تراكتور به نمايندگان خدمات پس از فروش، بهترين و مطمئن ترين و حتي نزديكترين راه ارتباطي با بازار مصرف و اخذ غير مستقيم نظرات و پيشنهادات و مسايل ديگر بازار تراكتور مي باشد. همچنين ارائه آموزش و پيامهاي مورد نظر به متن بازار از طريق آنان امکان پذير خواهد بود. ارتباط مستقيمي كه از هيچ طريق ورسانه فراگير ديگري به راحتي امكان پذير نمي باشد . لذا امور گارانتي تضمين كننده مصالح شركت در بلند مدت بوده و اميد وار است با انجام خدمات بهتر به عنوان يك واحد اجتماعي خدمتگذار، با حساسيت و صداقت و تسلط  بيشتر سطح رضايت مشتريان شركت را فراهم آورد.

women that cheat on their husbands how many men have affairs women affair
reasons why women cheat read I cheated on my boyfriend
free android tracking software spyware cell phone texting apps that spy on you
free android tracking software find spyware on android phone apps that spy on you
depakine crono zygonie.com depakine 500
cordarone notice open cordarone thyroide
free coupon for cialis iscsi.com discount prescription drug cards