شرايط گارانتي : 
كليه مشتريان تراكتورهاي توليدي شركت تراكتورسازي ايران طبق شرايط ذيل مي توانند از خدمات سرويس و گارانتي استفاده نمايند:
مدت زمان گارانتي :
 •  تراكتورهاي كشاورزي توليدي گروه تراكتورسازي ايران بمدت 24 ماه يا 2400 ساعت از زمان تحويل به مالك داراي گارانتي مي باشد و هر کدام زودتر فرا رسد گارانتي منقضي مي گردد.
 • دستگاههاي بکهولودر توليدي گروه تراكتورسازي ايران بمدت 12 ماه يا 1200 ساعت از زمان تحويل به مالك داراي گارانتي مي باشد و هر کدام زودتر فرا رسد گارانتي منقضي مي گردد. 
كارت گارانتي و ارائه سرويس :
 • در زمان تحويل به مالك عمليات بازديد قبل از تحويل به مشتري (  P.D.I ) توسط نمايندگي هاي محترم در حضور مالك انجام  و در كارت گارانتي مهر و امضاء و در سيستم ثبت مي گردد .
 • همچنين سرويسهاي اوليه و ثانويه كه در موعد مقرر از طرف نمايندگي ارائه مي گردند در محل مخصوص در روي كارت گارانتي با ذكر تاريخ ، ثبت و از طرف نمايندگي مهر و امضاء مي شوند .
 • در زمان ارائه سرويسها تحويل كارت گارانتي از طرف مالك به نمايندگي و يا سرويس كاران اعزامي به منطقه الزامي بوده در غيراينصورت به تراكتور سرويس هاي لازم داده نخواهد شد و در مدت باقيمانده از زمان گارانتي هرگونه اشكال بوجود آمده در دستگاه به علت عدم همكاري مالك به عهده خريدار خواهد بود.
آموزشهاي حين تحويل به مشتري :
 •   حين تحويل تراكتور، آموزش هاي لازم در خصوص اپراتوري و رانندگي و نحوه كار با تراكتور، سرويس و نگهداري تراكتور ، نحوه اخذ خدمات گارانتي و سرويسها از نمايندگي ، نحوه ارتباط با واحدهاي  فروش و خدمات پس از فروش ، به مالك ارائه مي گردد.
سرويسهاي دوره اي :
 •  مطابق دستورالعمل موجود؛ سرويس اوليه و ثانويه كليه دستگاه هاي توليدي گروه تراكتورسازي ايران مي بايست در کارکرد 50 و 250 ساعت بدون اخذ هيچگونه وجهي (بغير از هزينه مواد مصرفي نظير روغن، فيلتر و ...) توسط نمايندگي منطقه در محل مشتري انجام گيرد.
 • در حين انجام سرويس هاي اوليه و ثانويه،به مشتري آموزش هاي لازم بمنظور انجام سرويسهاي دوره اي بعدي ارائه مي گردد. در صورت انجام سرويسهاي دوره هاي بعدي از طرف نمايندگي، هزينه هاي مربوطه از طرف مشتري پرداخت خواهد شد.
 • گارانتي قطعات خاص:

قطعات ذيل داراي مدت پوشش گارانتي يکسال مي باشند:

 1. مجموعه انژکتورها و پمپ انژکتور
 2. باتري
 3. فوم و رويه صندلي
 4. توربوشارژر
شرايط عدم تأييد گارانتي در نمايندگيهاي شركت :
 • هر گونه عيب و ايراد ناشي از عوامل غير از كيفيت نامطلوب مواد، ساخت و مونتاژ قطعات.
 • استفاده نامناسب از تراكتور.
 • اعمال كشش هاي بيش از حد به دستگاه و يا هر يك از مجموعه ها و قطعات آن و نيز تحميل دور بالا به موتور تراكتور براي مدت طولاني، استارت زدن هاي بيش از حد و ....
 • عدم نگهداري صحيح تراكتور.
 • عدم توجه به علائم هشدار دهنده تراكتور.
 • هرگونه جوشكاري، دستكاري و يا تغيير در قطعات تراكتور.
 • انجام هرگونه تعميرات در نمايندگي هاي غير مجاز.
 • تصادفات، آتش سوزي و حوادث و بلاياي طبيعي و نيز هرگونه تخريب با عوامل بيروني.
 • قطعات آسيب ديده توسط خود كاربران.
 • قطعات باز شده توسط مكانيك هاي غير مجاز.
 • تراكتورهايي كه با بستن ادوات كاربري آنها عوض شده باشد ( لودر، بكهو، كمپرسور و ... )
 • ارسال قطعات مغاير با قطعات مورد مصرف در شركت.
 • استهلاك نرمال قطعات.
 • قطعات و لوازم مصرفي
 • اتمام مدت زمان گارانتي
why would my husband cheat developersalley.com i just cheated on my husband
coupon code walgreens photo blog.montapp.com free prescription drug card
medication coupons printable walgreens store canada pharmacy coupon code
free coupon for cialis iscsi.com discount prescription drug cards
vivitrol injection cost naltrexone alcoholism medication low dose naltrexone depression anxiety