شرايط گارانتي : 
كليه مشتريان تراكتورهاي توليدي شركت تراكتورسازي ايران طبق شرايط ذيل مي توانند از خدمات سرويس و گارانتي استفاده نمايند:
مدت زمان گارانتي :
 •  تراكتورهاي كشاورزي توليدي گروه تراكتورسازي ايران بمدت 24 ماه يا 2400 ساعت از زمان تحويل به مالك داراي گارانتي مي باشد.
گارانتي تراكتورهاي صنعتي :
 •  تراكتورهاي صنعتي فاقد لودر و بيل بمدت شش ماه از زمان تحويل داراي گارانتي مي‌باشند.
كارت گارانتي و ارائه سرويس :
 • در زمان تحويل به مالك عمليات بازديد قبل از تحويل به مشتري (  P.D.I ) توسط نمايندگي هاي محترم در حضور مالك انجام  و در كارت گارانتي مهر و امضاء و در سيستم ثبت مي گردد .
 • همچنين سرويسهاي اوليه و ثانويه كه در موعد مقرر از طرف نمايندگي ارائه مي گردند در محل مخصوص در روي كارت گارانتي با ذكر تاريخ ، ثبت و از طرف نمايندگي مهر و امضاء مي شوند .
 • در زمان ارائه سرويسها تحويل كارت گارانتي از طرف مالك به نمايندگي و يا سرويس كاران اعزامي به منطقه الزامي بوده در غيراينصورت به تراكتور سرويس هاي لازم داده نخواهد شد و در مدت باقيمانده از زمان گارانتي هرگونه اشكال بوجود آمده در دستگاه به علت عدم همكاري مالك به عهده خريدار خواهد بود.
آموزشهاي حين تحويل به مشتري :
 •   حين تحويل تراكتور، آموزش هاي لازم در خصوص اپراتوري و رانندگي و نحوه كار با تراكتور، سرويس و نگهداري تراكتور ، نحوه اخذ خدمات گارانتي و سرويسها از نمايندگي ، نحوه ارتباط با واحدهاي  فروش و خدمات پس از فروش ، به مالك ارائه مي گردد.
سرويسهاي گارانتي :
 •   مطابق دستورالعمل موجود ؛ كليه دستگاه هاي توليدي شركت مي بايست در كيلومترهاي 50 و 250 ساعت، سرويس اوليه و ثانويه آن بدون اخذ هيچگونه وجهي توسط نزديك ترين نمايندگي به محل سكونت كشاورز در منطقه يا در محل نمايندگي با حضور كشاورز انجام گيرد.
 •   در حين انجام سرويس آموزش هاي لازم به كشاورز ارائه مي شود و مالك نيز مي بايستي بعد از كاركرد تراكتور در 50 و 250 ساعت راساً جهت انجام سرويس هاي اوليه به نمايندگي اطلاع و يا طي تماس تلفني مراتب را اعلام نمايد.
 شرايط عدم تأييد گارانتي در نمايندگيهاي شركت :
 • هر گونه عيب و ايراد ناشي از عوامل غير از كيفيت نامطلوب مواد، ساخت و مونتاژ قطعات.
 • استفاده نامناسب از تراكتور.
 • اعمال كشش هاي بيش از حد به دستگاه و يا هر يك از مجموعه ها و قطعات آن و نيز تحميل دور بالا به موتور تراكتور براي مدت طولاني، استارت زدن هاي بيش از حد و ....
 • شرايط نامناسب نگهداري تراكتور.
 • عدم توجه به علائم هشدار دهنده تراكتور.
 • هرگونه جوشكاري، دستكاري و يا تغيير در قطعات تراكتور.
 • انجام هرگونه تعميرات در نمايندگي هاي غير مجاز.
 • تصادفات، آتش سوزي و حوادث و بلاياي طبيعي و نيز هرگونه تخريب با عوامل بيروني.
 • قطعات آسيب ديده توسط خود كاربران.
 • قطعات باز شده توسط مكانيك هاي غير مجاز.
 • تراكتورهايي كه با بستن ادوات كاربري آنها عوض شده باشد ( لودر، بكهو، كمپرسور و ... )
 • ارسال قطعات مغاير با قطعات مورد مصرف در شركت.
 • استهلاك نرمال قطعات.
 • لوازم برقي از جمله سيم كشي، چراغ ها، لامپ ها و ديود دينام شامل گارانتي نمي باشند مگر در زمان P.D.I (بازرسي قبل از تحويل )
 • اتمام مدت زمان گارانتي.
why would my husband cheat developersalley.com i just cheated on my husband
coupon code walgreens photo blog.montapp.com free prescription drug card
medication coupons printable walgreens store canada pharmacy coupon code
free coupon for cialis iscsi.com discount prescription drug cards
vivitrol injection cost naltrexone alcoholism medication low dose naltrexone depression anxiety