اطلاعيه جذب عامليت فروش

اطلاعيه جذب عامليت فروش قطعات يدكي تراكتور


اطلاعيه جذب عامليت فروش قطعات يدكي تراكتور

شركت بازرگاني وخدمات پس ازفروش تراكتورسازي (ت ث ث)

 

شركت بازرگاني وخدمات پس ازفروش تراكتورسازي (ت.ث.ث) در راستاي توسعه و تكميل شبكه عامليت‌هاي فروش قطعات خود و تسهيل دسترسي كشاورزان محترم به قطعات اصلي و شركتي در شهرستانهاي سراسر كشور به تعداد مشخص عامليت فعال فروش قطعات يدكي تراكتور  مي پذيرد.

متقاضيان محترم ميتوانند فرم درخواست عامليت فروش قطعات يدكي تراكتور را تكميل و به همراه ساير مدارك اعلامي ذيل به نشاني پست الكترونيكي اين شركت info@irantcc.com ايميل نموده و يا به آدرس پستي آذربايجان شرقي - تبريز؛جاده سردرود دروازه شماره 3 مجتمع صنعتي تراكتورسازي ايران ، شركت بازرگاني وخدمات پس از فروش تراكتورسازي (ت.ث.ث) ، کد پستي 5197815143 ؛صندوق پستي 4641-51385 ارسال نمايند.

متقاضيان ارجمند جهت دريافت اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 34251231(041) داخلي هاي 114 ،123 و 120 تماس حاصل فرمايند.

بديهي است قرارگيري فروشگاه در مراكز اصلي فروش قطعات يدكي تراكتور، سابقه فعاليت مرتبط و نيز برخورداري از حسن شهرت براي متقاضيان الزامي مي باشد.

ساير موارد بعد از بررسي اوليه به متقاضيان اعلام مي گردد.

 

مدارك اوليه:

1- فرم تكميل شده درخواست عامليت فروش قطعات يدكي تراكتور

2- تصوير كارت ملي

3- تصوير پروانه كسب مرتبط و داراي اعتبار

4- تصاويري گويا از داخل و نماي بيرون فروشگاه(حجم كل فايل ارسالي كمتر از 10 مگابايت باشد)


فرم درخواست عامليت شركت ت.ث.ث